PRIVACY STATEMENT

Privacy policy
 
Dimee gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de bestelling. Het telefoonnummer dat gevraagd wordt, gebruiken wij alleen als we een inhoudelijke vraag hebben over je bestelling. Wij zullen je daarnaast dus niet telefonisch benaderen. Dimee deelt je persoonsgegevens niet met derden. Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief kun je je zonder opgaaf van reden weer afmelden via info@dimee.nl.
Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
 
 
1. Bedrijfsgegevens
 
Naam bedrijf: Dimee
Website: http://www.dimee.nl
Inschrijfnummer KvK: 66631289
BTW-nummer: NL856638377B01
 
 
 
 
2. E-mailadres
 
Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van je gegevens. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van je e-mailadres.
 
Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.
 
 
3. Postadres
 
Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.
 
 
4. Telefoonnummer
 
Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden, maar zullen je alleen bellen als we inhoudelijke vragen hebben over je bestelling en je niet per email kunnen bereiken.
 
 
5. Overige persoonsgegevens
 
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst; de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
 
 
6. Bijzondere persoonsgegevens
 
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties
 
 
7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
 
Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector; Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 
 
8. Veiligheid opslag van gegevens
 
Veiligheidscriteria Op de pagina waar je je persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 
 
9. Toegang tot je gegevens
 
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan gerust contact met ons op, op onderstaand adres.
 
 
10. Contact
 
Als je wilt reageren op onze Privacy Policy kun je contact opnemen:
 
Op het volgende e-mailadres: info@dimee.nl
 
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.